Bijlage: Rapportage survey participatieprocessen

De adviescommissie Burgerbetrokkenheid bij klimaatbeleid heeft een vragenlijst uitgezet onder deelnemers en organisatoren van participatieprocessen. Dit rapport bevat de analyse van de vragenlijst.

Rapportage survey participatieprocessen (PDF | 7 pagina's | 237 kB)