Commissie start beoordeling voorstellen 3e ronde Groeifonds

Economische groei geeft ruimte om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Daarnaast zorgt groei voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan deze toekomstige economische groei. Voor de derde ronde van dit fonds zijn 47 projectvoorstellen ingediend. De adviescommissie buigt zich vanaf vandaag over de voorstellen, zo schrijven minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet trekt tussen 2021 en 2026 in totaal € 20 miljard uit voor investeringen in 'Kennisontwikkeling' en 'Onderzoek, ontwikkeling & innovatie'. De gevraagde bijdragen voor de 47 voorstellen van de derde ronde tellen op tot € 9,4 miljard en overstijgen dus ruimschoots het bedrag van € 4 miljard dat voor deze ronde gereserveerd is. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in de zomer van 2023 te nemen.

Werkwijze Nationaal Groeifonds

Voor het Nationaal Groeifonds stelde het kabinet een adviescommissie in. Deze adviescommissie werkt onafhankelijk. Aan de hand van vooraf vastgestelde randvoorwaarden en criteria beoordeelt zij indiende voorstellen met hulp van externe deskundigen. De commissie brengt een advies uit aan het kabinet. Het advies is bedoeld om aan te geven welke voorstellen voor financiële ondersteuning in aanmerking moeten komen.

Welke voorstellen zijn geschikt voor indiening?

In de eerste en tweede ronde hebben diverse ministeries in samenwerking met publieke en private partijen voorstellen ingediend bij het Nationaal Groeifonds. In de huidige, derde ronde konden bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen ook rechtstreeks hun voorstellen indienen bij het Nationaal Groeifonds, via een subsidieregeling. In de eerste twee rondes hebben in totaal 38 projecten een bijdrage of reservering gekregen van in totaal € 10,4 miljard.

Kijk voor meer informatie over het Nationaal Groeifonds en de beoordeling van voorstellen op nationaalgroeifonds.nl.