Clusterregisseurs gaan regionaal verduurzaming industrie versnellen

De Nederlandse industrie werkt in vijf geografische regio’s (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Chemelot en Zeeland-West-Brabant) samen. Naast schaalvoordelen en het kunnen delen van infrastructuur biedt dit ook grote kansen om de beoogde verduurzaming versneld te realiseren. Daarom zijn er vijf zogenoemde clusterregisseurs vandaag benoemd door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Zij gaan sturen op de voortgang van projecten en het oplossen van knelpunten bijvoorbeeld tussen bedrijven, overheden en netbeheerders rondom investeringen in de energie-infrastructuur.

De vijf clusterregisseurs zijn: Tjisse Stelpstra (Noord-Nederland), Ingrid Post (Noordzeekanaalgebied), Cees Oudshoorn (Zeeland), Anne-Marie Spierings (Rotterdam-Moerdijk) en Mark Verheijen (Chemelot). Voor cluster zes (overige industrie in Nederland zoals voedingsmiddelen-, keramiek- en papier- en kartonindustrie) benoemt minister Adriaansens op een later tijdstip ook een regisseur. Een intensievere samenwerking tussen publieke en private partijen is essentieel om de verduurzaming van de industrie te realiseren. Het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie geeft die publiek-private samenwerking in belangrijke mate vorm in de zes industrieclusters.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “De totale CO2-reductie van 14,5 megaton voor 2030 die nu in zicht is, komt neer op ruim 90% van de doelstellingen voor de grootste industriële uitstoters. Maar de verduurzamingsopgave geldt niet alleen voor de maatwerkbedrijven. We willen graag dat de gehele industrie hier in Nederland de stap van grijs naar groen maakt. Daarom ben ik blij met deze vijf regisseurs. Ze zijn vanaf nu de bruggenbouwers tussen alle betrokken partijen in een cluster, maar ook tussen Den Haag en het cluster. De clusterregisseurs helpen de knelpunten op te lossen.”

Cluster Energiestrategieën

In het tweede kwartaal van 2024 zal er per cluster ook weer een cluster energiestrategie (CES) worden opgeleverd. Op basis van plannen van de industriële bedrijven brengen zij hiermee de noodzaak van energie-infrastructuur in kaart. De clusterregisseurs spelen hierbij een belangrijke rol voor de kwaliteit van de CES. Voor het eerst maken zij gebruik van een zogenoemd landelijk Data Safe House (DSH), waarin gegevens en informatie worden beheerd, waardoor besluitvorming en daarmee het verduurzamingsproces efficiënter wordt.