Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Economische Zaken

21.575 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Beantwoording vragen over signalen over het programma ‘Certificering op Afstand’

Antwoorden van staatssecretaris Van Dam (EZ) op de vragen van het lid Lodders (VVD) over signalen over het programma...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-01-2017

Uitstel beantwoording vragen over de mishandeling en verwaarlozing van nertsen op fokkerijen

Uitstelbrief van staatssecretaris Van Dam (EZ) op de vragen over de mishandeling en verwaarlozing van nertsen op fokkerijen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2017

Beantwoording Kamervragen over de 3e beoordeling voor het mogen houden van zoogdieren in 3 jaar door dit kabinet

Antwoorden van staatssecretaris Van Dam (EZ) op de vragen van het lid Geurts (CDA) over de 3e beoordeling voor het mogen houden...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-01-2017

Beantwoording Kamervragen over ophokplicht en vrije-uitloopeieren

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt Kamervragen van het lid Lodders (VVD) over het bericht ‘Vogelgriep vastgesteld in...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-01-2017

Kamerbrief over uitvoering motie Grashoff-Leenders

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over uitvoering van de motie Grashoff-Leenders.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2017

Beantwoording Kamervragen over opbrengstafhankelijke gebruiksnormen voor de akkerbouw

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beantwoordt Kamervragen van het Kamerlid Geurts (CDA) over opbrengstafhankelijke gebruiksnormen...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-01-2017

Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 23 januari...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-01-2017

Subsidieaanvraag natuurinclusieve landschappen en 4 returns business ontwikkeling in veenweiden

In de bijlage is bijgesloten de brief over de subsidieaanvraag voor natuurinclusieve landschappen en 4 returns business...

Brief | 12-01-2017

Uitstel beantwoording Kamervragen motie Smaling en Jan Vos over alternatieven voor grote windparken rondom de Drentse Veenkoloniën

Minister Kamp (EZ) schrijft de Tweede Kamer dat de Kamervragen over de motie Smaling en Jan Vos niet binnen de gestelde termijn...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-01-2017

Regeling tot wijziging van de Regeling beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Hiaure 2016 in verband met instellen corridor vervoer mest

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 januari 2017, nr. WJZ/17006283, tot wijziging van de Regeling...

Regeling | 11-01-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland