Documenten - Ministerie van Economische Zaken

22.612 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over gegevensverstrekking aan Brancheorganisatie Akkerbouw

Minister Kamp (EZ) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het verzoek tot gegevensverstrekking aan de Brancheorganisatie...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over de schaarste van vakkrachten

Minister Kamp (EZ) en Minister Bussemaker (OCW) beantwoorden de vragen van de Tweede Kamer over de schaarste van vakkrachten.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-07-2017

Conceptreactie op openbare raadpleging voor tussentijdse evaluatie Cosme

Conceptreactie van Nederland op de openbare raadpleging voor de tussentijdse evaluatie van het Europese programma voor het...

Rapport | 17-07-2017

Kamerbrief met kwartaaloverzicht Europese consultaties op terrein van Economische Zaken

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2017

Reactie op openbare raadpleging over publiek-publieke samenwerkingsverbanden in Horizon 2020

Reactie van Nederland op de openbare raadpleging van belanghebbende partijen over publiek-publieke samenwerkingsverbanden...

Rapport | 17-07-2017

Nader rapport amendementen wetvoorstel wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (voortgang energietransitie)

Nader rapport inzake de amendementen bij het voorstel van wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet...

Kamerstuk: Nader rapport | 17-07-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat melkgeitenhouders in opmars zijn

Staatssecretaris van Dam (EZ) beantwoordt de vragen van de leden Futselaar en Marijnissen (beiden SP) over het bericht dat...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-07-2017

Beantwoording Kamervragen uit SO informele bijeenkomst van ministers voor Concurrentievermogen en Telecom, 17 en 18 juli

Minister Kamp (EZ) geeft zijn reactie op de vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van de bijeenkomst van de ministers...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-07-2017

Kamerbrief inzake Voortgang Actieplan Bevolkingsdaling

Minister Plasterk (BZK) biedt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling aan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Kamerbrief over adviesrapport 'Doordacht digitaal'

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) reageren op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad....

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017