Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Economische Zaken

21.906 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief over evaluatie prestatieafspraken hoger onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de prestatieafspraken met...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-03-2017

Uitstel reactie op position papers over de passendheid en houdbaarheid van de Mededingingswet in relatie tot de groei van het aantal zzp-ers

Minister Kamp (EZ) meldt de Tweede Kamer dat er meer tijd nodig is om de Tweede Kamer een reactie te sturen op de position...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-03-2017

Nagekomen bestuurskosten 2016 DGAN Economische Zaken

Dit document bevat de nagekomen bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens de DG Agro &...

Publicatie | 20-03-2017

Uitstel beantwoording vragen over voedsel- en landbouwbeleid voor Caraïbisch Nederland

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ ) vraagt uitstel op beantwoording vragen over voedsel- en landbouwbeleid voor Caraïbisch...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2017

Kamerbrief over Weidegang en reactie op moties

Staatsecretaris Martijn van Dam van EZ stuurt een brief naar de Tweede Kamer over omgang met de motie over het wettelijk borgen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2017

Kamerbrief over omissie in wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over een gebrek in het wetsvoorstel additionele regels te behoeve van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-03-2017

Eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

Specifiek voor het mkb heeft de overheid in 2013 de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) gelanceerd. De...

Rapport | 17-03-2017

Kamerbrief eindrapport evaluatie van de MIT-regeling (MKB Innovatiestimulering Topsectoren)

De evaluatie van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (verder: MIT) over de periode 2013 tot en met 2016 is vandaag...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2017

Beantwoording Kamervragen over het Bel-me-niet register

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de vragen over het Bel-me-niet register.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-03-2017

Kamerbrief over inwerkingtreding herziening PAS

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) die op 17...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-03-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland