Ministerie van Economische Zaken

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Documenten - Ministerie van Economische Zaken

21.571 documenten van Ministerie van Economische Zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Sinds 1 juli 2016 is het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in Nederland verplicht voor...

Formulier | 04-01-2017

Kamerbrief over monitoring aardbevingen en schadeafwikkeling

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de monitoring van aardbevingen en de schadeafwikkeling.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-01-2017

Kamerbrief met overzicht methaanemissies door olie- en gasindustrie

Minister Kamp (EZ) informeert Tweede Kamer over het overzicht van methaanemissies door de olie- en gasindustrie.

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-01-2017

Beantwoording Kamervragen over warmte uit kolencentrales

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) over de koppeling van kolencentrales aan...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-01-2017

Kamerbrief over evaluatie salderingsregeling

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de salderingsregeling.

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-01-2017

Uitstel BNC-fiches Winterpakket Energie Unie

Op 30 november 2016 publiceerde de Europese Commissie een pakket met voorstellen ter implementatie van de Energie Unie, het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-01-2017

Beantwoording Kamervragen naar aanleiding van voorgenomen uitbreiding Nedmag

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen het Kamerlid Smaling (SP) over het zoutwinplan bij Kiel-Windeweer van Nedmag.

Kamerstuk: Kamervragen | 03-01-2017

Beantwoording Kamervragen over de waarde van kolencentrales

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Jan Vos (PvdA) over een rapport over de waarde van kolencentrales

Kamerstuk: Kamervragen | 03-01-2017

Beantwoording Kamervragen over WOB-verzoek Milieudefensie over gaswinningsbesluit 2016

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Tongeren (GroenLinks), Dik-Faber (ChristenUnie), Ouwehand...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-01-2017

Kamerbrief over verhoogd SDE+ tarief voor kleinschalige windprojecten

Minister Kamp |(EZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie over een verhoogd SDE+ tarief voor kleinschalige...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-01-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland