Rapporten Brede maatschappelijke heroverwegingen

Minister Hoekstra stuurt de Tweede Kamer de Brede maatschappelijke heroverwegingen.

De thema’s en varianten zijn interactief te bekijken op rijksfinanciën.nl.

Bijlagen