Nota naar aanleiding van het Verslag bij regeling waardeoverdracht en afkoop klein netto pensioen en nettolijfrente

Nota naar aanleiding van het Verslag bij Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente.