Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf € 3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen).

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (PDF | 7 pagina's | 350 kB)