Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie

Nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie). 

Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van een minimum CO2-prijs voor de industrie (PDF | 3 pagina's | 152 kB)