Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2023

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst), minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Jetten (Klimaat en Energie) bieden de Eerste Kamer de nota's naar aanleiding van het verslag van het pakket Belastingplan 2023 aan. Ook bieden zij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage aan. 

Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag pakket Belastingplan 2023 (PDF | 1 [agina | 58 kB)

Bijlagen