Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget en andere wetten

Nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel.

Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget en andere wetten (PDF | 8 pagina's | 607 kB)