Kamerbrief reactie op aangepaste motie tussenstappen opheffing handhavingsmoratorium

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt zijn reactie op de aangepaste motie-Kathmann-Westerveld aan de Tweede Kamer. Deze gewijzigde motie verzoekt het kabinet om in de tussenstappen die gezet worden richting de opheffing van het handhavingsmoratorium, naast risicogerichte inzet in ieder geval handhavingsactiviteiten op te starten in de sectoren zorg, onderwijs en kinderopvang. De motie verzoekt ook de Kamer te informeren op welke wijze handhavingsactiviteiten in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang hebben plaatsgevonden.

Kamerbrief reactie op aangepaste motie tussenstappen opheffing handhavingsmoratorium