Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets DNB concept wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt of het concept wetsvoorstel plan van aanpak witwassen uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets DNB concept wetsvoorstel plan van aanpak witwassen (PDF | 6 pagina's | 2,7 MB)