Beeld: ©Rijksoverheid

Kiesgroepprogramma

Het Kiesgroepprogramma van het ministerie van Financiën is een programma voor samenwerking met de kiesgroeplanden. Dat zijn landen die Nederland vertegenwoordigt in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Dit zijn Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Georgië, Kroatië, Moldavië, Mongolië, Montenegro, Noord-Macedonië, Oekraïne en Roemenië. Nederland ondersteunt op deze manier hervormingen van openbare financiën in deze landen. 

Het Kiesgroepprogramma ondersteunt hervormingen van openbare financiën in kiesgroeplanden. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering en de coördinatie van het programma. De ondersteuning bestaat uit bijdragen van experts en deskundigen van verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties van de Nederlandse Rijksoverheid.

Het werk van het programma vindt plaats na afstemming met de ministeries van Financiën van de kiesgroeplanden. Daarnaast werkt het programma ook samen met de belastingdiensten, statistiekbureaus, centrale banken en andere toezichthouders in deze landen. Zij dragen zelf verzoeken aan voor zogeheten technische ondersteuning. Dat gaat bijvoorbeeld om advies over nieuwe wet- en regelgeving, de invoering van EU-regels en het coachen en trainen om hiermee om te gaan.
 
Het Kiesgroepprogramma werkt nauw samen met verschillende partners in binnen- en buitenland, zoals de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Het programma stemt zijn activiteiten af met andere organisaties en donoren die werkzaam zijn in de kiesgroeplanden.