21 november Agenda staatssecretaris Heijnen week 47

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie diverse locaties

21 november

  • Gesprek: staatssecretaris Heijnen spreekt ter kennismaking met mw. Sturm, directeur van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving van de Omgevingsdiensten) (Den Haag)
  • Evenement: Havenavond - 20e jubileum editie. Op de Havenavond staat de Rotterdamse haven centraal. Deze editie staat in het teken van de circulaire waardeketen. Staatssecretaris Heijnen neemt deel aan het forumgesprek (Rotterdam)

22 november

23 november

  • Evenement: bijeenkomst met Fietsambassadeurs. De fietsambassadeurs zijn 14 bedrijven die het fietsen naar het werk stimuleren. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst maken de betrokkenen nader kennis, en bespreken ze de gezamenlijke ambities voor de komende kabinetsperiode (Den Haag)
  • Kamervergadering: wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek IenW 2023, samen met minister Harbers (Den Haag)

24 november

  • Bestuurlijk overleg Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel  (Den Haag)
  • Bestuurlijk overleg Bodem en Ondergrond (Den Haag)
  • Gesprek met gedeputeerde Noord-Holland, de heer Olthof (Gezondheid en Milieu) en de dorpsraad van Wijk aan Zee over Tata Steel (Den Haag)
  • Evenement: ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Met het manifest spreken de Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen (Den Haag)

25 november

Informatie voor de pers