Onderliggende Beslisnotas Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Onderliggende Beslisnotas Tijdelijke subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten 2022-2027 (PDF | 11 pagina's | 769 kB)