Beslisnota draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel (PDF | 8 pagina's | 1,1 MB)