Nota ter informatie tussenstand analyse van opties om vooruitlopend op het LVB het aantal vliegbewegingen te reduceren

De nota gaat in op de uitwerking van 2 tussenopties van de besluitvorming rond Schiphol en Lelystad Airport. Deze opties lopen vooruit op het nieuwe Luchthavenverkeerbesluit (LVB).

Nota ter informatie tussenstand analyse van opties om vooruitlopend op het LVB het aantal vliegbewegingen te reduceren (PDF | 8 pagina's | 738 kB)

Het gaat om:

  • beëindiging van het anticiperend handhaven;
  • een ministeriële regeling voor een nieuw maximum aantal vliegbewegingen.