Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid (PDF | 2 pagina's | 88 kB)