Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid

Staatsscretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het eindrapport van de beleidsdoorlichting van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015 tot en met 2021. Zij gaat in op de belangrijkste bevindingen en geeft haar beleidsreactie. Daarnaast stuurt zij het onafhankelijk oordeel van TNO over de doorlichting.

Kamerbrief over Beleidsdoorlichting geluid (PDF | 13 pagina's | 504 kB)