Bijlage 2 Review Beleidsdoorlichting Geluid 2022v6

TNO geeft een onafhankelijk oordeel over de beleidsdoorlichting van het onderdeel geluid van artikel 14, 16 en 20, van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (ienW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2015 tot en met 2021.

Bijlage 2 Review Beleidsdoorlichting Geluid 2022v6 (PDF | 4 pagina's | 114 kB)