Beslisnota bij Kamerbrief bij voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022 (PDF | 2 pagina's | 120 kB)