Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over giflozingen Tata Dow en Shell

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over het bericht over giflozingen Tata Dow en Shell