Beslisnota bij Kamerbrief met rapportage vermoeidheid onder piloten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met rapportage vermoeidheid onder piloten