Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid