Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport MKBA Schiphol

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport MKBA Schiphol