Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025

Het convenant richt zich op bevordering van samenwerking, kennisuitwisseling, informatiedeling en innovatie rond sociale veiligheid
in het openbaar vervoer.

Landelijk convenant Sociale Veiligheid in het OV 2020-2025 (PDF | 52 pagina's | 5,7 MB)