Kamerbrief over stand van zaken, plan van aanpak en inventarisatie stikstofproblematiek (PAS-uitspraak)

Minister Schouten stuurt een brief met de stand van zaken over en een plan van aanpak van de stikstofproblematiek. Bij de brief stuurt de minister ook een inventarisatie van plannen en projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak door de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Kamerbrief over stand van zaken, plan van aanpak en inventarisatie stikstofproblematiek (PAS-uitspraak) (PDF | 4 pagina's | 256 kB)