Beantwoording vragen kabinetsreactie beleidsdoorlichting meteorologie en seismologie

Minister Van Veldhoven beantwoordt een lijst met vragen over de kabinetsreactie op beleidsdoorlichting 23: meteorologie en seismologie.