Kamerbrief over argumentatie experts voor niet uitvoeren pilot matrixborden

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) stuurt de argumentatie van de onafhankelijke klankbordgroep over de pilot om de maximumsnelheid op matrixborden naar de Tweede Kamer. Zij geeft een toelichting bij de argumentatie.

Kamerbrief over argumentatie experts voor niet uitvoeren pilot matrixborden ( PDF | 2 pagina's | 116 kB )