Kamerbrief over voortgang Beleid Chemische Stoffen

Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele onderdelen van het Beleid Chemische Stoffen.

Kamerbrief over voortgang Beleid Chemische Stoffen (PDF | 5 pagina's | 271 kB)

Hij gaat in op de volgende onderwerpen:

  • de PFAS-restrictie;
  • het beleid ‘Zeer Zorgwekkende Stoffen;
  • het project 'Methodiek toxiciteitsdruk in kwetsbare gebieden';
  • het project 'Inzicht in bodemverontreiniging'
  • het project 'Integrale Beleidsaanpak Stoffen (IBaS)'.