Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van november 2021. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021 (PDF | 23 pagina's | 749 kB)