Beantwoording vragen over het bericht over onveiligheid brug over Prinses Margrietkanaal in Kootstertille

Minister Visser (IenW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de ebrichtent 'Brug over Prinses Margrietkanaal in Kootstertille onveilig: bussen en vrachtverkeer moeten omrijden' en 'Wijkertunnel (A9) op slot voor vrachtverkeer'. Zij kreeg de vragen van het Tweede Kamerlid De Groot (D66).