Kamerbrief over ecologisch onderzoek diepe plassen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Het rapport 'Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit een ecologisch perspectief' stuurt zij mee met de Kamerbrief. Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie voor de zomer van 2022 kan geven.

Kamerbrief over ecologisch onderzoek diepe plassen (PDF | 2 pagina's | 215 kB)