Kamerbrief over de aanpak van misstanden in de kledingindustrie

Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamernwerking) informeren de Tweede Kamer over welke departementen zich bezighouden met de aanpak van misstanden in de kledingindustrie. Zij geven daarbij aan wat het kabinet doet om deze misstanden te voorkomen.

Kamerbrief over de aanpak van misstanden in de kledingindustrie (PDF | 6 pagina's | 471 kB)