Kamerbrief over bekrachtiging wetsvoorstel wijziging in het stelsel van geborgde zetels waterschappen

Minister Harbers (IenW) informeert de Eerste en Tweede Kamer over de bekrachtiging van het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Het wetsvoorstel ging over wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht. Het voorstel richt zich op het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen.

Kamerbrief over bekrachtiging wetsvoorstel wijziging in het stelsel van geborgde zetels waterschappen (PDF | 1 pagina | 180 kB)