Kamerbrief over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het sectorplan 'Aanpak van de pluimveesector voor reductie van de emissie van fijnstof (PM10)' van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) Nederland. Zij stuurt het plan mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen (PDF | 2 pagina's | 191 kB)