Kamerbrief met beleidsreactie op ILT-rapport over inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Staatssecreraris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur' van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Zij geeft haar beleidsreactie.

Kamerbrief met beleidsreactie op ILT-rapport over inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (PDF | 4 pagina's | 241 kB)