Kamerbrief bij adviesrapport project BEST2DO

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het adviesrapport van het Adviescollege ICT-Toetsing (AcICT) over het project BEST2DO van Rijkswaterstaat. Het project richt zich op het functioneren van de bedieningssystemen en besturingssystemen Hartelkering (BESH) en locomobiel Maeslantkering (BESL) op de lange termijn. De Kamerbrief bespreekt de hoofdlijn van het advies en het vervolg naar aanleiding van het advies.