Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport AR over keuzes in het waterveiligheidsbeleid

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over zijn beleidsreactie op het rapport 'Voorbij de dijk. Keuzes in het waterveiligheidsbeleid' van de Algemene Rekenkamer (AR).

Kamerbrief met kabinetsreactie op rapport AR over keuzes in het waterveiligheidsbeleid