Bedrijfseffectentoets ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (Sira consulting)

In dit rapport worden de bedrijfsmatige effecten (eenmalige en structurele lasten) van de regeling inzichtelijk gemaakt. De maatregelen in de regeling hebben effect op ca. 500.000 bedrijven in met name de horeca, detailhandel, (bedrijfs)kantines, tankstations en evenementen.