Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder januari-juli 2018

Rapport over de CO2-uitstoot van het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat over de periode januari tot en met juli 2018.

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder januari-juli 2018 (PDF | 15 pagina's | 682 kB)