Rapportage Plastic Pact Nederland de Monitor Nulmeting

Afschrift van de brief van de Voortgangscommissie van het Plastic Pact (VGC). De commissie geeft haar conclusies, waarnemingen en aanbevelingen naar aanleiding van het rapport ' Plastic Pact Nederland: de Monitor Nulmeting (2017-2018) '.