Ontwerp Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2022-2027 (deel 3)

Deel 3 van de Ontwerp Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordze bevat het programma van maatregelen van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM).