Overzicht Grondwateronttrekkingen Provincies en Waterschappen

De rapportage geeft inzicht in de grote en kleine onttrekkingen van grondwater voor landbouw, particulieren, industrie en drinkwater.

Overzicht Grondwateronttrekkingen Provincies en Waterschappen (PDF | 15 pagina's | 1,2 MB)