Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2020

De rapportage bevat de voortgang van alle lopende projecten aan hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen in de periode van 1 juli tot 31 december 2020.

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2de helft 2020 (PDF | 11 pagina's | 750 kB)