Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken van de Perkpolder

In een deel van de nieuwe zeedijk rond de oostelijke Perkpolder is in de kern thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt. Dit rapport onderzoekt de uitspoeling van milieuvervuilende stoffen uit de TGG naar de omgeving en het gedrag van de TGG zelf.

Onderzoek naar effecten aanwezigheid van TGG in dijken van de Perkpolder (PDF | 70 pagina's | 2,8 MB)