Westerscheldetunnel tolvrij Effecten van vervroegd tolvrij maken

Het rapport bevat een quickscan naar de mogelijke externe effecten na het vervroegd tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Het bespreekt onder meer effecten op de verkeersveiligheid en knelpunten op het netwerk, effecten op milieugebied (stikstof, fijnstof, geluid etc.).

Westerscheldetunnel tolvrij Effecten van vervroegd tolvrij maken (PDF | 24 pagina's | 1 MB)