Bijlage 1 Toelichting bij Kamerbrief Voortgang beleidsagenda Duurzame Mobiliteit

Bijlage bij de Kamerbrief Voortgang beleidsagenda Duurzame Mobiliteit van 23 juni 2022. De bijlage bevat een toelichting op enkele openstaande moties en toezeggingen op het gebied van duurzame mobiliteit.

Bijlage 1 Toelichting bij Kamerbrief Voortgang beleidsagenda Duurzame Mobiliteit (PDF | 6 pagina's | 537 kB)


De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • lopen, fietsen en afspraken met werkgevers;
  • laadinfrastructuur elektrisch vervoer;
  • verduurzaming logistiek;
  • duurzame energiedragers mobiliteit;
  • deelmobiliteit;
  • elektrificatie van snorfietsen.