Notitie Effect op jaarvolume en preferentieel baangebruik bij beëindigen anticiperend handhaven op Schiphol

De notitie gaat over het effect van het stoppen van het anticiperend handhaven op Schiphol door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Notitie Effect op jaarvolume en preferentieel baangebruik bij beëindigen anticiperend handhaven op Schiphol (PDF | 9 pagina's | 698 kB)